Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
04
Hjælpemidler til at måle, støtte, træne eller erstatte kropsfunktioner

Hjælpemidler som monitorerer eller vurderer en persons medicinske tilstand, og hjælpemidler som støtter eller erstatter en specifik kropsfunktion. Herunder hører fx hjælpemidler som anvendes i medicinsk behandling. Inkluderer ikke hjælpemidler, som udelukkende bruges af sundhedspersonale. Hjælpemidler til undervisning og træning i færdigheder, se 05. Kropsbårne hjælpemidler til neuromusculoskeletal støtte eller til at støtte bevægelser knyttet til funktioner (ortoser) og til at erstatte anatomiske strukturer (proteser), se 06. Vippelejer, se 05 36 06. Synshjælpemidler, se 22 03. Hørehjælpemidler, se 22 06.

04.36
Hjælpemidler til perceptionstræning

Hjælpemidler til at træne korrekt tilegnelse og mental bearbejdning af eksterne stimuli (fra syn, hørelse og andre sanser). Stimulatorer, se 04 27. Hjælpemidler til varme- eller kuldebehandling, se 04 30. Bevægelses-, styrke- og balancetræningsredskaber, se 04 48. Hjælpemidler til kommunikationsterapi og kommunikationstræning, se 05 03. Hjælpemidler til træning af kognitive færdigheder, se 05 12.

04.36.03
Hjælpemidler til træning af perceptuel diskriminering og sammenligning

Hjælpemidler som gør en person i stand til at skelne mellem, matche og kategorisere eksterne stimuli. Herunder hører vibrerende stole (til træning af døve personer).

04.36.06
Hjælpemidler til træning af perceptuel koordination

Hjælpemidler til træning i at forbedre evnen til korrekt bearbejdning og koordinering af eksterne stimuli, i særdeleshed opfattelse af sted og tid, rumlig bevidsthed og øje-hånd-koordination. Hjælpemidler til træning af personlig mobilitet, se 05 33 09.

04.36.09
Hjælpemidler til træning af sanseintegration

Hjælpemidler til at facilitere hjernens koordinering af indtryk fra forskellige sanser.