Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
22
Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Hjælpemidler, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

22.12
Skrive- og tegnehjælpemidler

Hjælpemidler til at videregive information ved fremstilling af figurer, symboler eller skriftsprog. Vægtmanchetter, se 04 48 18. Materiale til udvikling af skrivefærdigheder, 05 03 09. Hjælpemidler til træning af tegne- og malefærdigheder, se 05 24 06.

22.12.03
Manuelle redskaber til tegning og skrivning

Herunder hører kuglepenne, blyanter, pensler, passere, linealer og tegnetrekanter. Tilpasningsgreb (hjælpemidler anvendt på produktet) fx pen-, blyant- eller penselholdere, se 24 18 06.

22.12.06
Skriveplader og tegneplader

Understøttende skrive- og tegneplader. Skitse- og tegneborde, se 18 03 09. Hjælpemidler til fastgøring af produkter, se 24 27.

22.12.09
Underskriftsrammer, underskriftsstempler og skriverammer

Hjælpemidler til at skrive sin underskrift eller anden håndskrift på ønskede sted samt stempler til stemple sin underskrift.

22.12.12
Manuelt punktskriftudstyr

Udstyr til at producere taktil tekst (braille) på papir ved hjælp af en særlig pen.

22.12.15
Skrivemaskiner

Herunder hører manuelle, elektriske, talende og punktskriftskrivemaskiner og skrivemaskiner med hukommelse.

22.12.18
Specielt skrivepapir og skriveplast

Specielt materiale til udskrift af tekst til taktil læsning.

22.12.21
Bærbare notatapparater til punktskrift

Herunder hører bærbare elektroniske og manuelle notatapparater.

22.12.24
Software til tekstbehandling

Programmer til at skrive, redigere, organisere og lagre tekst. Herunder software til tekstbehandling velegnet til alternativ betjening, software til punktskrift og tilbehør til tekstbehandlingsprogrammer fx ordlister og stavekontroller. Software til kontor og industri, se 28 21 12.

22.12.27
Software til tegning og maling

Software til tegne- og maleaktiviteter ved computeren. Herunder hører CAD-software og computerbaserede malebøger. Computere og terminaler, se 22 33. Software til kontor og industri, se 28 21 12.