Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
22
Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Hjælpemidler, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

22.27
Hjælpemidler til signalering, identificering, varsling, overvågning, tidsangivelse, planlægning og erindring

Dørklokker, fyrtårne, alarmer, kropsbårne symboler, afmærkninger, overvågningssystemer, ure, kalendere, hjælpemidler til planlægning og strukturering af aktiviteter, talende fotoalbums, medicinæsker med påmindelse m.m.

22.27.04
Signalgivere

Hjælpemidler, som transformerer et signal fra en telefon, dørklokke eller babyalarm til et visuelt, et akustisk eller mekanisk signal.

22.27.12
Ure

Instrumenter og produkter, som bruges til at måle, vise eller sige tiden. Herunder hører bærbare og ikke-bærbare ure, nedtællingsure og ure med eller uden alarmfunktion.

22.27.15
Kalendere og tidsplaner

Hjælpemidler til formidling af kalenderoplysninger og/eller med funktioner der oplyser brugeren om planlagte aktiviteter eller forløb i relation til bestemte tidspunkter. Software til kontor og industri, se 28 21 12.

22.27.16
Hjælpemidler som understøtter hukommelsen

Produkter og software som bidrager til at vække erindring om fortidige begivenheder, fx talende fotoalbums, eller som understøtter hukommelsen ved påmindelser eller notifikationer om enkeltstående eller gentagne handlinger, fx at tage medicin, udføre en bevægelse eller foretage en måling i forbindelse med selvmonitorering. Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål, se 22 27 33.

22.27.18
Personlige nødalarmsystemer

Alarmer, som enten aktiveres af brugeren, eller som aktiveres automatisk i personlige nødstilfælde. Herunder hører insulinalarmer, alarmer til personer med epilepsi samt faldalarmer.

22.27.21
Systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserne

Herunder hører brandalarmer og røgdetektorer. Fx alarmsystemer med indbygget sender.

22.27.24
Lokaliserings- og sporingssystemer

Systemer til lokalisering eller sporing af en person eller en genstand. Herunder hører fx GPS-baserede sporingssystemer og nøglefindere.

22.27.27
Materialer og redskaber til afmærkning

Redskaber til afmærkning og identificering. Herunder hører fx tegn, symboler og etiketter.

22.27.30
Timere

Hjælpemidler til tilberedning af mad og drikke, se 15 03. Ure, se 22 27 12.

22.27.33
Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål

Hjælpemidler som understøtter strukturering af forløb, aktiviteter eller personlige mål ved at tydeliggøre delelementer, rækkefølger og evt. tidsforbrug men uden relation til tidspunkter. Kalendere og tidsplaner, se 22 27 15.