Guided søgning - Artikler

Søgning via ISO klassifikation (koder i henhold til ISO 9999:2007). (Vælg "søge" linket for at se listen over valgte produkter; vælg kode beskrivelsen for at søge igennem klassifikationen)

ISO Kode
Beskrivelse
09
Hjælpemidler til personlig pleje

Hjælpemidler, som skal støtte den daglige pleje, herunder at vaske og tørre sig selv, pleje af kroppen og kropsdele, påklædning og beskyttelse af kroppen. Herunder hører hjælpemidler til af- og påklædning, til beskyttelse af kroppen, til personlig hygiejne, til tracheostomi, stomi og inkontinenspleje og til seksuelle aktiviteter. Hjælpemidler til at spise og drikke, se 15 09.

09.15
Hjælpemidler til tracheostomipleje

Hjælpemidler, som anvendes ved vejrtrækning gennem en åbning i luftrøret efter tracheotomi eller efter fjernelse af strubehovedet (larygektomi). Hjælpemidler til respiration, se 04 03. Produkter til hudbeskyttelse og hudrensning, se 09 21. Snorkler, se 09 33 42. Hjælpemidler til stemmedannelse, se 22 09.

09.15.03
Trachealkanyler

Rør, som placeres i en åbning i luftrøret på en person med tracheostomi med henblik på at gøre personen i stand til at trække vejret.

09.15.04
Laryngalkanyler

Rør som placeres i en åbning i luftrøret på en person med laryngektomi for at holde stomaen åben.

09.15.06
Tracheostomibeskyttere

Hjælpemidler, som beskytter en åbning i en persons luftrør mod skadelig ydre påvirkning. Åndedrætsværn, se 09 06 27.

09.15.12
Tilbehør til trachestomipleje

Herunder hører fx lamper, børster, trykmålere, forbindelsesdele, filtre, bælter.