Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
05
Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder

Hjælpemidler beregnet til undervisning og træning, som har til formål at forbedre en persons evne til at udføre fysiske, mentale og sociale aktiviteter med det formål at øge personens deltagelse på et hvilket som helst område (såsom kommunikation, personlig pleje, mobilititet, husholdning, beskæftigelse, uddannelse og fritid). Herunder hører hjælpemidler anvendt til uddannelse/undervisning. Herunder hører vurderings-, test- og evalueringsmateriale. Hjælpemidler med en funktion til andet end træning, men som eventuelt også bruges til træning, bør indgå i den hovedgruppe, som dækker den primære funktion. Hjælpemidler til vurdering af erhvervsevne og erhvervstræning, se 28 27.

05.15
Hjælpemidler til træning af grundlæggende færdigheder

Hjælpemidler til træning af sanseintegration, se 04 36 09.

05.15.03
Hjælpemidler til elementær tallære

Hjælpemidler til at støtte tilegnelsen af forståelsen for sammenhængen mellem antallet af genstande, tal og grundlæggende regneoperationer.

05.15.06
Hjælpemidler til kodning og afkodning af skriftsprog

Hjælpemidler til at træne i sammenhængen mellem bogstaver og deres lyde. Materiale til udvikling af læsefærdigheder, se 05 03 06. Materiale til udvikling af skrivefærdigheder, se 05 03 09. Hjælpemidler til træning af modersmålet, se 05 18 03.

05.15.09
Hjælpemidler til træning af tidsforståelse

Hjælpemidler til at træne forståelsen og funktionen af tid. Ure, se 22 27 12.

05.15.12
Hjælpemidler til træning i forståelse af penge

Hjælpemidler til træning af den grundlæggende forståelse og funktion af penge.

05.15.15
Hjælpemidler til forståelse af måling af størrelse og volumen

Hjælpemidler til at træne forståelsen begreberne vægt, volumen og længde og deres anvendelse til måling af genstande. Hjælpemidler til at veje og måle ved tilberedning af mad og drikke, se 15 03 03. Måleinstrumenter, se 27 06.

05.15.18
Hjælpemidler til træning af elementære geometriske færdigheder

Hjælpemidler til at lære de grundlæggende færdigheder vedrørende genkendelse, navngivning og sammenligning af geometriske former. Hjælpemidler til træning i matematik og naturfaglige fag, se 05 18 15.