Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
05
Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder

Hjælpemidler beregnet til undervisning og træning, som har til formål at forbedre en persons evne til at udføre fysiske, mentale og sociale aktiviteter med det formål at øge personens deltagelse på et hvilket som helst område (såsom kommunikation, personlig pleje, mobilititet, husholdning, beskæftigelse, uddannelse og fritid). Herunder hører hjælpemidler anvendt til uddannelse/undervisning. Herunder hører vurderings-, test- og evalueringsmateriale. Hjælpemidler med en funktion til andet end træning, men som eventuelt også bruges til træning, bør indgå i den hovedgruppe, som dækker den primære funktion. Hjælpemidler til vurdering af erhvervsevne og erhvervstræning, se 28 27.

05.18
Hjælpemidler til træning i undervisningsfag

Herunder hører hjælpemidler til at lette studier og tilegnelse af faglige færdigheder inden for en række områder. Hjælpemidler til vurdering af erhvervsevne og erhvervstræning, se 28 27.

05.18.03
Hjælpemidler til træning af modersmålet

Hjælpemidler til at støtte en person i at lære at tale og forstå sit modersmål. Hjælpemidler til træning af stemme og tale, se 05 03 03.

05.18.06
Hjælpemidler til træning af fremmedsprog

Hjælpemidler til at støtte en person i at lære at tale og forstå et sprog eller dialekt forskelligt fra modersmålet. Hjælpemidler til træning af alternative og supplerende kommunikationsformer, se 05 06. Hjælpemidler til træning af stemme og tale, se 05 03 03.

05.18.09
Hjælpemidler til træning i humanistiske fag

Hjælpemidler til at støtte en person i at tilegne sig viden inden for humanistiske fag, fx historie, filosofi og litteratur. Hjælpemidler til kunstneriske fag, se 05 24.

05.18.12
Hjælpemidler til træning i samfundsvidenskab

Hjælpemidler til at støtte en person i at tilegne sig viden inden for samfundsfaglige fag, fx sociologi og psykologi.

05.18.15
Hjælpemidler til træning i matematik og naturfaglige fag

Hjælpemidler til at støtte en person i at tilegne sig viden inden for matematik og naturfaglige fag, fx biologi, fysik og kemi.