Juhendav otsing - Abi- ja hõlbustusvahendid

Saate otsida toote ISO-koodi järgi (ISO standardis 9999:2016 määratletud koodid). Tulemuste loendi kuvamiseks kõlpsake tootenumbril. Koodi kuvamiseks valige koodikirjeldus.

ISO-kood
Kirjeldus
Toodete arv
05
Abivahendid oskuste treenimiseks

Siia kuuluvad nt patsiendi füüsiliste, vaimsete ja sotsiaalsete oskuste täiendamise abivahendid.; Abivahendid, millel on muu kui treenimisfunktsioon, kuid mida saab kasutada ka treeninguks, liigitatakse põhifunktsiooni järgi.; Kutsehindamise ja kutseõpetuse abivahendid, vt 28 27

05.12
Abivahendid tunnetusoskuste treenimiseks

Arutluste ja loogiliste tegevuste võimete arendamise vahendid, nt mälu, tähelepanu, kontsentratsiooni, mõistelise ja rakendusliku mõtlemise treenimise vahendid Suhtluse ja teabe abivahendid, vt 22

05.12.06
Abivahendid järjestamise treenimiseks

Sõnade, tegevuste, numbrite jne õigesse järjekorda panemise harjutamise vahendid

05.12.12
Abivahendid mõistetest arusaamise treenimiseks

Värvuse, kuju, suuruse jne mõistetest arusaamise harjutamise vahendid

05.12.15
Abivahendid klassifitseerimise õpetamiseks

Harjutusvahendid ühtekuuluvate esemete grupeerimiseks

05.12.21
Abivahendid induktiivse/deduktiivse järeldamise õpetamiseks

Loogilise mõtlemise harjutamise vahendid faktide kogust järelduste tegemise, nende üldistamise ja tõlgendamise abil