Juhendav otsing - Abi- ja hõlbustusvahendid

Saate otsida toote ISO-koodi järgi (ISO standardis 9999:2016 määratletud koodid). Tulemuste loendi kuvamiseks kõlpsake tootenumbril. Koodi kuvamiseks valige koodikirjeldus.

ISO-kood
Kirjeldus
Toodete arv
05
Abivahendid oskuste treenimiseks

Siia kuuluvad nt patsiendi füüsiliste, vaimsete ja sotsiaalsete oskuste täiendamise abivahendid.; Abivahendid, millel on muu kui treenimisfunktsioon, kuid mida saab kasutada ka treeninguks, liigitatakse põhifunktsiooni järgi.; Kutsehindamise ja kutseõpetuse abivahendid, vt 28 27

05.15
Abivahendid põhioskuste õpetamiseks

Sensoorse integratsiooni õpetamise vahendid, vt 04 36 09

05.15.03
Abivahendid arvutamise algõppe harjutamiseks

Vahendid, mis aitavad mõista seoseid hulkade, arvude ja põhiliste aritmeetikatehete vahel

05.15.06
Abivahendid kirjakeele kodeerimiseks ja dekodeerimiseks Tähtede ja häälikute vaheliste seoste õpetamise materjalid Lugemisoskuse arendamise harjutusmaterjalid, vt 05 03 06 Kirjutamisoskuse arendamise harjutusmaterjalid, vt 05 03 09 Abivahendid emakeele õpetamiseks, vt 05 18 03

Tähtede ja neile vastavate häälikute vaheliste seoste õpetamise vahendid Lugemisoskuse arendamise harjutusmaterjalid, vt 05 03 06 Kirjutamisoskuse arendamise harjutusmaterjalid, vt 05 03 09 Abivahendid emakeele õpetamiseks, vt 05 18 03

05.15.09
Abivahendid ajamõistest arusaamise harjutamiseks

Aja mõiste ja funktsiooni õpetamise abivahendid; Kellad ja ajanäitajad, vt 22 27 12

05.15.12
Abivahendid rahamõistest arusaamise harjutamiseks

Raha mõiste ja funktsiooni õpetamise abivahendid

05.15.15
Abivahendid mõõtude ja mahtude mõistetest arusaamise harjutamiseks

Vahendid massi, mahu ja pikkuse mõistetest arusaamiseks ja nende mõistete kasutamine objektide mõõtmiseks; Kaalumise ja mõõtmise abivahendid toidu ja joogi valmistamiseks, vt 15 03 03; Mõõteriistad, vt 27 06

05.15.18
Abivahendid geomeetria põhioskuste harjutamiseks

Vahendid peamiste geomeetriliste kujundite omaduste õppimiseks ning nende kujundite äratundmise, nimetamise ja võrdlemise harjutamiseks; Abivahendid matemaatika ja loodusteaduste õpetamiseks, vt 05 18 15