Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
05
APUVÄLINEET TAITOJEN HARJOITTAMISEKSI

Kohtaan sisältyvät esim. välineet, jotka on tarkoitettu henkilön fyysisten, henkisten ja sosiaalisten kykyjen parantamiseen. Välineet, joilla on muu tarkoitus kuin harjoittelu mutta joita voidaan käyttää myös harjoitteluun, olisi luokiteltava niihin luokkiin, jotka kattavat niiden päätoiminnot. Apuvälineet ammatilliseen arviointiin ja ammatilliseen koulutukseen, ks. 28 27.

05.12
Apuvälineet kognitiivisten taitojen harjoitteluun

Välineet jotka on suunniteltu lisäämään kykyjä, jotka ovat ajattelun ja loogisen toiminnan pohjana, esimerkiksi muisti, huomiokyky, keskittyminen, käsitteellinen ja sovellettu ajattelu. Kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet, ks. 22.

05.12.06
Apuvälineet jaksottamisen harjoitteluun

Välineet joilla harjoitetaan sanojen, tekojen, numeroiden yms. sijoittamista oikeaan järjestykseen.

05.12.09
Apuvälineet huomiokyvyn harjoitteluun

Välineet keskittymiskyvyn kehittämiseen.

05.12.12
Apuvälineet käsitemuodostuksen kehittämisen harjoitteluun

Välineet henkilön harjoittamiseksi ymmärtämään käsitteitä, kuten väri, koko, muoto jne.

05.12.15
Apuvälineet luokittelun harjoitteluun

Välineet, joilla henkilöä harjoitetaan ryhmittelemään toisiinsa liittyviä asioita yhteen.

05.12.21
Apuvälineet induktiivisen ja deduktiivisen päättelyn harjoitteluun

Välineet loogisen ajattelun harjoittamiseen silloin kun tehdään päätelmiä sarjasta asioita sekä yleistetään ja tulkitaan niitä.