Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
05
APUVÄLINEET TAITOJEN HARJOITTAMISEKSI

Kohtaan sisältyvät esim. välineet, jotka on tarkoitettu henkilön fyysisten, henkisten ja sosiaalisten kykyjen parantamiseen. Välineet, joilla on muu tarkoitus kuin harjoittelu mutta joita voidaan käyttää myös harjoitteluun, olisi luokiteltava niihin luokkiin, jotka kattavat niiden päätoiminnot. Apuvälineet ammatilliseen arviointiin ja ammatilliseen koulutukseen, ks. 28 27.

05.24
Apuvälineet taideaineiden harjoitteluun

Eri taiteenalojen kykyjen ja/tai työkalujen käytön kehittämisen harjoitusvälineet. Vapaa-ajan välineet ja leikkivälineet, ks. 30.

05.24.03
Apuvälineet musikaalisten taitojen harjoitteluun

Välineet yleisen musiikin teorian, soittimien soiton ja laulamisen oppimiseen. Soittimet, ks. 30 12.

05.24.06
Apuvälineet kuvaamataidon harjoitteluun

Välineet, joiden avulla opetellaan piirustus- ja maalaustekniikoita. Piirtämis- ja kirjoitusvälineet, ks. 22 12. Käsityökalut, -tarvikkeet ja -varusteet, ks. 30 18.

05.24.09
Apuvälineet näyttelemisen ja tanssin harjoitteluun

Välineet, joiden avulla opetellaan näyttelemisen ja tanssimisen taitoja.