Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
05
APUVÄLINEET TAITOJEN HARJOITTAMISEKSI

Kohtaan sisältyvät esim. välineet, jotka on tarkoitettu henkilön fyysisten, henkisten ja sosiaalisten kykyjen parantamiseen. Välineet, joilla on muu tarkoitus kuin harjoittelu mutta joita voidaan käyttää myös harjoitteluun, olisi luokiteltava niihin luokkiin, jotka kattavat niiden päätoiminnot. Apuvälineet ammatilliseen arviointiin ja ammatilliseen koulutukseen, ks. 28 27.

05.33
Apuvälineet päivittäisten toimintojen harjoitteluun

Henkilökohtaisen hygienian ja suojan välineet, ks. 09.

05.33.09
Apuvälineet liikkumisen harjoitteluun

Kohtaan sisältyvät esim. välineet kävelyn ja pyörätuolin käytön harjoitteluun. Liikkumisen apuvälineet, ks. 12.

05.33.12
Apuvälineet kodinhoidon harjoitteluun

Kodinhoitovälineet, ks. 15.