Ansvarsfraskrivelse/vilkår for bruk - www.eastin.eu.

Før du bruker dette nettstedet (heretter "Nettstedet"), les vilkårene for bruk som er angitt nedenfor. Google Oversetter for bedrift:Verktøysett for oversettereNettstedoversetter Om Google OversetterFellesskapMobil Om GooglePersonvern og vilkårHjelpSend tilbakemelding

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Innholdet kan ikke reproduseres, endres, overføres, lisensieres eller publiseres i sin helhet eller delvis uten EASTINs forhåndsgodkjenning.

Alle varemerker, logoer og andre merker på denne nettsiden tilhører EASTIN eller tredjeparter. De nevnte varemerker og logoer må ikke brukes, lastes ned, kopieres eller videresendes på noen måte uten at EASTIN eller den relevante tredjepart har gitt sitt samtykke.

Informasjonen på nettstedet, inkludert databasene, er gitt for generelle informasjonsformål og kan endres eller oppdateres av EASTIN uten forvarsel.

EASTIN påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen, og bruken av informasjonen er på brukerens egen risiko. Det skal bemerkes at produktinformasjonen på nettstedet er basert på informasjon fra produsenter, leverandører eller distributører av produktene, og andre

EASTIN frasier seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap, som er et resultat av bruken av opplysningene på nettsiden, om tapet skyldes en feil, feil i informasjon, datavirus eller har andre årsaker.

Vennligst informer EASTIN om eventuelle feil eller mangler på: info.uk@eastin.info. EASTIN vil så snart som mulig undersøke og rette opp eventuelle feil eller mangler.

Lenker til andre nettsteder indikerer ikke at EASTIN støtter disse nettstedene. EASTIN påtar seg ikke noe ansvar vedrørende innholdet på de nevnte nettstedene.