Din kilde i Europa til informasjon om hjelpemidler i dagliglivet.

Noen av de mest kjente leverandørene på hjelpemiddelområdet i Europa, har i fellesskap laget den mest omfattende informasjonstjenesten på hjelpemiddelområdet (assistive technology-AT). Dette er en service til eldre og andre med redusert funksjonsevne, deres familier og helsepersjonell, over hele verden.

EASTIN gir tilgang til informasjon om hjelpemidler fra et stort antall nasjonale informasjonssystemer i Europa. Den norskspråklige versjonen av EASTIN inneholder informasjonen på norsk og på engelsk. Her finner du den mest omfattende oversikten av hjelpemidler i Europa.

Nettstedet Eastin er et brukervennlig verktøy som åpner dører til flere nasjonale databaser samtidig. Du kan slå opp den informasjonen du trenger og umiddelbart å oversette den til ditt eget språk, hvis ønskelig. Du kan vurdere, sammenligne og velge de beste og mest oppdaterte løsningene for dine behov. Uansett om du er bruker eller ikke, eller hvilken rolle du har, kan nettsiden hjelpe deg med å finne svar på dine spørsmål - på ditt eget språk.

Hvis du ønsker at søke information om produkter, bruk "Søk - hjelpemidler". Her kan du søge via klassifikationsgruppe, søkeord, produktnavn, navn på produsent, navn på produkt eller registrerings dato, eller velg avanserte søk og kombiner flere søkeparametere.

Hvis du vil søke etter informasjon om selskaper som er involvert i hjelpemidler, søk "Companies", "leverandør" eller "virksomhet"


Hvis du søker supplerende information som for eksempel "generelle veiledninger", "kasusbeskrivelser" eller "ideer", skal du benytte "Søk - supplerende information". "Generelle veiledninger" inneholder råd og veiledning i forbindelse med valg og køp av forskejellige hjepemiddel typer. "Ofte stilte spørsmål" gir svar på ofte stilte spørgsmål. "Kasusbeskrivelser"" er eksempler på hvordan personer bruker et hjelpemiddel. "Ideer" gir eksempler på problemer og tilhørende løsninger og "Lenker" henviser til andre nyttige informationskilder.

Hvis du har et spørsmål til en av Eastin Partners eller National Contacts, bruker du "Info request".

Hvis du er en AT-produsent og ønsker at et produkt skal legges til EASTIN-databasene, bruker du "Send inn et produkt".

"Generell informasjon" inkluderer offentlig materiale på EASTIN-nettverket for nedlasting.

"The Eastin-partnere" gir kontaktdataene og nettstedene til EASTIN-partnerorganisasjonene. Disse inkluderer medlemmer av EASTIN-foreningen og de nasjonale kontaktorganisasjonene for de landene som ikke har et fullstendig medlem av EASTIN.

I 2008 var EASTIN en prisvinner i den tyske konkurransen "Ideenpark Gesundheitswirtschaft" (fremmes av Financial Times Deutschland) og i Italia

Hva er ISO-klassifiseringskoder

Den mest brukte metoden for å klassifisere hjelpemidler er bruken av den internasjonale standarden ISO 9999: "Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne - Klassifisering og terminologi ".
Produktinformasjon og tilleggsinformasjon i EASTIN er klassifisert i henhold til denne klassifiseringen. Det betyr at produkter og tilleggsinformasjon alltid tildeles en fire eller- sekssifret klassifiseringskode. Det første og andre siffer angir ISO-klassifikasjons hovedgruppe. Det tredje og fjerde siffer angir gruppen, og det femte og sjette siffer angir undergruppen. Hver hovedgruppe, gruppe og undergruppe har en tittel og i de fleste tilfeller en beskrivende definisjon.