CareComfort toiletstøtter 2 ben

CareComfort toiletstøtter 2 ben

  • Toilet arm supports and toilet back supports mounted on toilet (ISO 09.12.24)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 12.02.2013
  • Siste oppdatering: 13.10.2014
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner
Supplerende informasjon