Topro Odysse Rejserollator - sammenklappelig

Topro Odysse Rejserollator - sammenklappelig

  • Rollators (ISO 12.06.06)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 03.05.2017
  • Siste oppdatering: 05.10.2017
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner

Supplerende informasjon