TA Toiletforhøjer m/ el-løft

TA Toiletforhøjer m/ el-løft

  • Toilet seats with built-in raising mechanism to assist standing up and sitting down (ISO 09.12.21)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 01.06.1999
  • Siste oppdatering: 19.01.2018
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner
Supplerende informasjon