Funk-Sprechanlage FS 2 WeIß

Funk-Sprechanlage FS 2 WeIß

  • Intercoms (ISO 22.24.27)
  • Assistive products for telephoning and telematic messaging (ISO 22.24)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 14.10.2010
  • Siste oppdatering: 30.01.2020
  • Database: Rehadat (DE)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner
Supplerende informasjon