Diabetiker-Socken Sport

Diabetiker-Socken Sport

  • Stockings and socks (ISO 09.03.27)
  • Clothes and shoes (ISO 09.03)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 15.03.2017
  • Siste oppdatering: 24.01.2020
  • Database: Rehadat (DE)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner
Supplerende informasjon