PHYSIOmed(TB), inklusive zertifiziertem Online-Rückentraining

PHYSIOmed(TB), inklusive zertifiziertem Online-Rückentraining

  • Work chairs and office chairs (ISO 28.03.09)
  • Workplace furniture and furnishing elements (ISO 28.03)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 09.01.2018
  • Siste oppdatering: 17.06.2020
  • Database: Rehadat (DE)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner
Supplerende informasjon