Rutschbretter aus Holz zum leichten Umsetzen der Patienten

Rutschbretter aus Holz zum leichten Umsetzen der Patienten

  • Assistive products for sliding and turning (ISO 12.31.03)
  • Assistive products for changing body position (ISO 12.31)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 30.12.2001
  • Siste oppdatering: 16.12.2019
  • Database: Rehadat (DE)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner
Supplerende informasjon