GERIDREH 32

GERIDREH 32

  • Turntables (ISO 12.31.06)
  • Assistive products for changing body position (ISO 12.31)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 16.04.2012
  • Siste oppdatering: 05.03.2017
  • Database: Rehadat (DE)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner
Supplerende informasjon