Pressure Ulcer Bedsheet Single, semi-fitted (Mobility Assist)

Pressure Ulcer Bedsheet Single, semi-fitted (Mobility Assist)

  • Mattresses and mattress coverings (ISO 18.12.18)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 03.06.2019
  • Siste oppdatering: 09.10.2020
  • Database: AZARIM (IL)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner

Supplerende informasjon