SureGrip stole-, sofa-, sengeforhøjer

SureGrip stole-, sofa-, sengeforhøjer

  • Leg extenders (ISO 18.15.03)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 15.09.2011
  • Siste oppdatering: 08.03.2022
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner

Supplerende informasjon