H-LAD Heidelberger Laut-Differenzierungstest

H-LAD Heidelberger Laut-Differenzierungstest

  • Language test and evaluation materials (ISO 04.25.03)
  • Cognitive test and evaluation materials (ISO 04.25)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 29.01.2016
  • Siste oppdatering: 28.01.2020
  • Database: Rehadat (DE)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner

Supplerende informasjon