Sphinktertrainer ST-2001 M

Sphinktertrainer ST-2001 M

  • Stimulators (ISO 04.27)
  • Muscle stimulators not used as orthoses (ISO 04.27.09)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 23.10.2017
  • Siste oppdatering: 24.03.2021
  • Database: Rehadat (DE)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner

Supplerende informasjon