Alarme de lit ultimate Bed-Mat

Alarme de lit ultimate Bed-Mat

  • Inkontinenčné alarmy (ISO 05.09.03)
  • Výrobca: Malem Medical Ltd
  • Dátum zaradenia: 3.11.2009
  • Posledná aktualizácia: 1.9.2022
  • Databáza: Handicat (FR)

Odkazy na ďalsie detaily o produktoch:

Pozri, či sú dostupné iné informačné zdroje pre tento typ produktov: