Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
05
POMÔCKY NA VZDELÁVANIE A NÁCVIK ZRUČNOSTÍ

Výrobky určené na poskytovanie inštruktáže, ktoré zlepšujú schopnosť a výkon vo fyzickej, duševnej a spoločenskej činnosti človeka s cieľom zvýšiť účasť osoby vo všetkých týchto oblastiach (ako je komunikácia, sebaobsluha, mobilita, upratovanie, práca, vzdelávanie a rekreácia ). Patria sem napr. pomôcky používané pri vzdelávaní/učení. Patria sem napr. posudzovacie, testovacie a hodnotiace materiály. Zariadenia, ktoré majú inú ako tréningovú funkciu, ale ktoré sa môžu použiť aj na tréning, by mali byť zaradené do skupiny ktorá pokrýva ich hlavnú funkciu. Pomôcky na profesné hodnotenie a odbornú prípravu, pozri> 28 27

05.27
Pomôcky na nácvik sociálnych zručností

Zariadenia a materiály, ktoré umožňujú aby sa osoby naučili ako komunikovať s vonkajším svetom, v podmienkach individuálnej sociálnej integrácie ako aj vzťahov s ostatnými

05.27.03
Pomôcky na nácvik rekreačných aktivít

Pomôcky určené pre osoby, ktorá sa učia ako sa zapojiť do voľnočasových aktivít. Pomôcky na rekreáciu a voľný čas, pozri> 30

05.27.06
Pomôcky na nácvik sociálnych zručností

Pomôcky používané na to, aby sa človek naučil ako komunikovať a žiť v súlade s inými osobami

05.27.09
Pomôcky na tréning osobnej bezpečnosti

Pomôcky používané na tréning osoby aby vedela rozpoznať vonkajšie nebezpečenstvo a nebezpečné správanie. Bezpečnostné vybavenie pre domácnosti a iné priestory, pozri> 18 33

05.27.12
Pomôcky na tréning v cestovaní

Pomôcky používané na tréning osoby v zručnostiach súvisiacich s cestovaním, napr. používanie verejnej dopravy, máp, cestovných poriadkov. Pomôcky pre aktivity a účasť na osobnej mobilite a doprave, pozri> 12. Pomôcky na orientáciu, pozri> 12 39