Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
12
POMÔCKY PRE AKTIVITY A ÚČASŤ NA OSOBNEJ MOBILITE A DOPRAVE

Výrobky určené na podporu alebo nahradenie schopnosti osoby pohybovať sa vo vnútri a vonku, premiestňovať sa z jedného miesta na druhé alebo používať osobnú alebo verejnú dopravu. Pomôcky pripevnené na telo, na podporu nervovo svalovo kostrových funkcií alebo funkcií súvisiacich s pohybom (ortézy) a na nahradenie anatomických štruktúr (protézy), pozri> 06. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporu činnosti vo vnútorných a vonkajších umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na ovládanie, prenášanie, pohyb a manipuláciu s predmetmi a zariadeniami, pozri> 24. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06

12.39
Pomôcky na orientáciu

Zariadenia na navigáciu, vedenie, identifikáciu alebo rozpoznanie okolitého prostredia. Taktilné materiály na podlahy a schody, pozri> 183315

12.39.03
Taktilné palice alebo biele palice

Zariadenia na navigáciu alebo identifikáciu okolia používané osobou so zrakovým postihnutím. Vychádzkové palice a palice, pozri> 120303

12.39.06
Pomôcky na elektronickú orientáciu

Elektronické navigačné zariadenia, ktoré poskytujú informácie na určenie relatívnej polohy v určitej oblasti

12.39.09
Pomôcky na akustickú navigáciu

Navigačné zariadenia, ktoré vytvárajú zvuk alebo správu na orientáciu osoby so zrakovým postihnutím. Patria sem napr. zvukové majáky.

12.39.12
Kompasy

Navigačné prístroje, ktoré poskytujú informácie o severnom, východnom, južnom a západnom smere

12.39.15
Taktilné mapy

Navigačné zariadenia, ktoré umožňujú orientáciu na mape pomocou dotyku

12.39.18
Taktilné materiály na orientáciu

Materiály určené na poskytovanie informácií na orientáciu dotykom. Patria sem napr. štruktúrované povrchy.

12.39.21
Materiály na vizuálnu orientáciu

Materiály určené na poskytovanie informácií na orientáciu prostredníctvom zraku