Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
05
Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder

Hjælpemidler beregnet til undervisning og træning, som har til formål at forbedre en persons evne til at udføre fysiske, mentale og sociale aktiviteter med det formål at øge personens deltagelse på et hvilket som helst område (såsom kommunikation, personlig pleje, mobilititet, husholdning, beskæftigelse, uddannelse og fritid). Herunder hører hjælpemidler anvendt til uddannelse/undervisning. Herunder hører vurderings-, test- og evalueringsmateriale. Hjælpemidler med en funktion til andet end træning, men som eventuelt også bruges til træning, bør indgå i den hovedgruppe, som dækker den primære funktion. Hjælpemidler til vurdering af erhvervsevne og erhvervstræning, se 28 27.

05.03
Hjælpemidler til kommunikationsterapi og kommunikationstræning

Hjælpemidler til forbedring af færdigheder i mundtlig og skriftlig kommunikation. Hjælpemidler til træning af alternative og supplerende kommunikationsformer, se 05 06. Hjælpemidler til træning af modersmålet, se 05 18 03. Hjælpemidler til træning af fremmedsprog, se 05 18 06. Hjælpemidler, som optager og afspiller lyd og billeder, se 22 18.

05.03.03
Materiale til træning af stemme og tale

Hjælpemidler til træning og udvikling af stemmens brug og tale, især i forbindelse med dannelse af og bevidsthed om lyde. Herunder hører S-, F- og Sch-indikatorer og akustiske spektralanalysatorer. Hjælpemidler til træning af modersmålet, se 05 18 03. Hjælpemidler til træning af fremmedsprog, se 05 18 06.

05.03.06
Materiale til udvikling af læsefærdigheder

Hjælpemidler til træning og udvikling af læsefærdigheder, især strategi, metode og udførelse. Hjælpemidler til træning af modersmålet, se 05 18 03. Hjælpemidler til træning af fremmedsprog, se 05 18 06

05.03.09
Materiale til udvikling af skrivefærdigheder

Hjælpemidler til træning og udvikling af skrivefærdigheder, i særdeleshed strategi, metode, hastighed og kreativitet. Hjælpemidler til træning i at bruge tastatur, se 05 30 12. Skrivemaskiner, se 22 12 15.