Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
05
Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder

Hjælpemidler beregnet til undervisning og træning, som har til formål at forbedre en persons evne til at udføre fysiske, mentale og sociale aktiviteter med det formål at øge personens deltagelse på et hvilket som helst område (såsom kommunikation, personlig pleje, mobilititet, husholdning, beskæftigelse, uddannelse og fritid). Herunder hører hjælpemidler anvendt til uddannelse/undervisning. Herunder hører vurderings-, test- og evalueringsmateriale. Hjælpemidler med en funktion til andet end træning, men som eventuelt også bruges til træning, bør indgå i den hovedgruppe, som dækker den primære funktion. Hjælpemidler til vurdering af erhvervsevne og erhvervstræning, se 28 27.

05.27
Hjælpemidler til træning af sociale færdigheder

Hjælpemidler til at lære at samvirke med omverdenen, både hvad angår individuel social integration og i relation til andre.

05.27.03
Hjælpemidler til træning i rekreative aktiviteter

Hjælpemidler til at træne deltagelse i leg og fritidsaktiviteter. Hjælpemidler til fritidsaktiviteter, se 30.

05.27.06
Hjælpemidler til træning af social adfærd

Hjælpemidler til at træne samvirke og det at leve i harmoni med andre mennesker.

05.27.09
Hjælpemidler til træning i personlig sikkerhed

Hjælpemidler til at træne en person i at opdage eksterne farer og farlig opførsel. Sikkerhedsudstyr til boligen og andre lokaler, se 18 33.

05.27.12
Hjælpemidler til træning i at rejse

Hjælpemidler til at træne færdigheder relateret til det at rejse, fx brug af offentlig transport, kort og køreplaner. Hjælpemidler til aktiviteter og deltagelse i forbindelse med personlig mobilitet og transport, se 12. Orienteringshjælpemidler, se 12 39.