Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
22
Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Hjælpemidler, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

22.30
Læsehjælpemidler

Bladvendere, læsestativer og -puder, læsemasker, OCR udstyr, OCR programmer, software til multimediepræsentation og e-bogslæsere. Synshjælpemidler, se 22 03.

22.30.03
Lydbøger, lydaviser og andet auditivt informationsmateriale

Medier til lagring af skriftligt data og til præsentation i form af tale.

22.30.06
Læsematerialer i magna print

Synshjælpemidler, se 22 03.

22.30.09
Multimedielæsematerialer

Medier, som lagrer skriftlig information og præsenterer denne information ved brug af mere end et medium, fx auditivt og visuelt.

22.30.12
Bladvendere

Produkter som anvendes til at bladre i fx bøger, aviser og magasiner. Betjeningspinde, se 24 18 15.

22.30.15
Læsestativer og læsepuder

Stativer, plader og puder til at holde eller understøtte bøger, dokumenter, magasiner, e-bogslæsere og andre læsematerialer. Læseborde, skriveborde og pulte, se 18 03 06. Sengeborde, se 18 03 15.

22.30.18
Læsemasker og typoskoper

Rammer, som afgrænser den del af teksten, der skal læses.

22.30.21
Oplæsningshjælpemidler

Udstyr og software til oplæsning af trykt eller digital tekst med elektronisk stemme. Herunder læsemaskiner, læsepenne, skærmlæsere, oplæsningsprogrammer samt elektroniske stemmer.

22.30.24
Taktile læsematerialer

Medier, som præsenterer indholdet i punktskrift.Herunder hører bøger og anden trykt information i punktskrift.

22.30.27
Software til multimediepræsentation

Software, som benyttes til sammenkædning og fremvisning af forskellige skærmbilleder, fx til tegneseriedesign, animation og synkroniseret lyd.