Listra-Silikon-Fersenkeile

Listra-Silikon-Fersenkeile

  • Benortoser (ISO 06.12)
  • Fodortoser (ISO 06.12.03)
  • Producent: Friedrich Georg Streifeneder KG
  • Registreringsdato: 30-12-1997
  • Sidste opdatering: 18-03-2021
  • Database: REHADAT (DE)

Links til flere produktdetaljer

Se om der er andre relaterede produkter: