Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
05
Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder

Hjælpemidler beregnet til undervisning og træning, som har til formål at forbedre en persons evne til at udføre fysiske, mentale og sociale aktiviteter med det formål at øge personens deltagelse på et hvilket som helst område (såsom kommunikation, personlig pleje, mobilititet, husholdning, beskæftigelse, uddannelse og fritid). Herunder hører hjælpemidler anvendt til uddannelse/undervisning. Herunder hører vurderings-, test- og evalueringsmateriale. Hjælpemidler med en funktion til andet end træning, men som eventuelt også bruges til træning, bør indgå i den hovedgruppe, som dækker den primære funktion. Hjælpemidler til vurdering af erhvervsevne og erhvervstræning, se 28 27.

05.03
Hjælpemidler til kommunikationsterapi og kommunikationstræning

Hjælpemidler til forbedring af færdigheder i mundtlig og skriftlig kommunikation. Hjælpemidler til træning af alternative og supplerende kommunikationsformer, se 05 06. Hjælpemidler til træning af modersmålet, se 05 18 03. Hjælpemidler til træning af fremmedsprog, se 05 18 06. Hjælpemidler, som optager og afspiller lyd og billeder, se 22 18.

05.06
Hjælpemidler til træning af alternative og supplerende kommunikationsformer

Hjælpemidler til træning af alternative kommunikationsteknikker og ordforråd med henblik på at muliggøre kommunikation mellem mennesker. Herunder hører fx punktskrift, tegnsprog og Bliss. Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information, se 22.

05.09
Hjælpemidler til kontinenstræning

Hjælpemidler til at træne kontrollen over urinblæren og tarmene.

05.12
Hjælpemidler til træning af kognitive færdigheder

Hjælpemidler til at udvikle de færdigheder, som ligger til grund for ræsonnementer og logisk tænkning, fx hukommelse, opmærksomhed, koncentration, konceptuel og anvendt tænkning. Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information, se 22.

05.15
Hjælpemidler til træning af grundlæggende færdigheder

Hjælpemidler til træning af sanseintegration, se 04 36 09.

05.18
Hjælpemidler til træning i undervisningsfag

Herunder hører hjælpemidler til at lette studier og tilegnelse af faglige færdigheder inden for en række områder. Hjælpemidler til vurdering af erhvervsevne og erhvervstræning, se 28 27.

05.24
Hjælpemidler til kunstneriske fag

Hjælpemidler til tilegnelse og udøvelse af kunstneriske færdigheder og/eller redskaber til kunstnerisk udfoldelse inden for en række områder. Hjælpemidler til fritidsaktiviteter, se 30.

05.27
Hjælpemidler til træning af sociale færdigheder

Hjælpemidler til at lære at samvirke med omverdenen, både hvad angår individuel social integration og i relation til andre.

05.30
Hjælpemidler til træning i kontrol af inputenheder og håndtering af produkter

Fysisk test- og evalueringsmateriale, se 04 24 18. Hjælpemidler til perceptionstræning, se 04 36. Bevægelses-, styrke- og balancetræningsredskaber, se 04 48. Inputenheder til computere, se 22 36. Hjælpemidler til at betjene, bære, flytte og håndtere genstande og udstyr, se 24.

05.33
Hjælpemidler til træning af hverdagsaktiviteter

Hjælpemidler til personlig pleje, se 09.