Juhendav otsing - Abi- ja hõlbustusvahendid

Saate otsida toote ISO-koodi järgi (ISO standardis 9999:2016 määratletud koodid). Tulemuste loendi kuvamiseks kõlpsake tootenumbril. Koodi kuvamiseks valige koodikirjeldus.

ISO-kood
Kirjeldus
Toodete arv
05
Abivahendid oskuste treenimiseks

Siia kuuluvad nt patsiendi füüsiliste, vaimsete ja sotsiaalsete oskuste täiendamise abivahendid.; Abivahendid, millel on muu kui treenimisfunktsioon, kuid mida saab kasutada ka treeninguks, liigitatakse põhifunktsiooni järgi.; Kutsehindamise ja kutseõpetuse abivahendid, vt 28 27

05.03
Suhtlusteraapia ja -treeningu abivahendid

Kõne- ja kirjakeele täiustamise abivahendid; Alternatiivse ja augmentatiivse suhtlustreeningu abivahendid, vt 05 06; Abivahendid emakeele õpetamiseks, vt 05 18 03; Abivahendid võõrkeele õpetamiseks, vt 05 18 06; Abivahendid audio- ja visuaalteabe salvestamiseks, esitamiseks ja kuvamiseks, vt 22 18

05.06
Alternatiivse ja augmentatiivse suhtlustreeningu abivahendid

Abivahendid alternatiivse suhtluse tehnika ja sõnavara treenimiseks, et võimaldada isikutevahelist suhtlemist Siia kuuluvad nt Braille, viipekeel, blisskeel jne. Suhtluse ja teabe abivahendid, vt 22

05.09
Kontinentsitreeningu abivahendid

Põie ja/või soolte funktsioneerimise kontrolli treenimise abivahendid

05.12
Abivahendid tunnetusoskuste treenimiseks

Arutluste ja loogiliste tegevuste võimete arendamise vahendid, nt mälu, tähelepanu, kontsentratsiooni, mõistelise ja rakendusliku mõtlemise treenimise vahendid Suhtluse ja teabe abivahendid, vt 22

05.15
Abivahendid põhioskuste õpetamiseks

Sensoorse integratsiooni õpetamise vahendid, vt 04 36 09

05.18
Õppeainete õpetamise abivahendid

Siia kuuluvad erinevate alade õppimist ja nendes pädevuse omandamist abistavad vahendid; Kutsehindamise ja kutseõpetuse abivahendid, vt 28 27

05.24
Kunstiõpetuse abivahendid

Abivahendid eri aladel kunstilist eneseväljendust võimaldavate funktsionaalsete võimete ja/või vahendite omandamiseks/kasutamiseks ja harjutamiseks Meelelahutuse abivahendid, vt 30

05.27
Abivahendid sotsiaalsete oskuste õpetamiseks

Vahendid ja materjalid ümbritseva maailmaga toimetuleku õppimiseks, nii individuaalse sotsiaalse integratsiooni kui teistega suhtlemise mõttes

05.30
Abivahendid arvutite sisendseadmete käsitsemise ja toodete ning kaupade kontrolli õpetamiseks

Füüsilise testimise ja hindamise materjalid, vt 04 24 18 Tajumistreeningu abivahendid, vt 04 36 Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed, vt 04 48 Arvutite sisendseadmed, vt 22 36 Esemete ja seadmete käsitsemise abivahendid, vt 24

05.33
Abivahendid igapäevaste toimingute õpetamiseks

Enesehoolde ja -kaitse abivahendid, vt 09