Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
109858
05
APUVÄLINEET TAITOJEN HARJOITTAMISEKSI

Kohtaan sisältyvät esim. välineet, jotka on tarkoitettu henkilön fyysisten, henkisten ja sosiaalisten kykyjen parantamiseen. Välineet, joilla on muu tarkoitus kuin harjoittelu mutta joita voidaan käyttää myös harjoitteluun, olisi luokiteltava niihin luokkiin, jotka kattavat niiden päätoiminnot. Apuvälineet ammatilliseen arviointiin ja ammatilliseen koulutukseen, ks. 28 27.

05.03
Apuvälineet kommunikoinnin terapia- ja harjoitteluun

Välineet, joilla parannetaan kirjallisen ja puhutun kielen kommunikointitaitoja. Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin harjoitusvälineet, ks. 05 06. Äidinkielen harjoitusvälineet, ks. 05 18 03. Vieraiden kielten harjoitusvälineet, ks. 05 18 06. Ääni- ja kuvamuodossa olevaa tietoa tallentavat, toistavat ja näyttävät apuvälineet, ks. 22 18.

05.06
Apuvälineet puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin harjoitteluun

Välineet puhetta tukevan kommunikaatiotekniikan ja sanaston harjoittamiseksi henkilöidenvälisen kommunikaation mahdollistamiseksi. Kohtaan sisältyvät esim. pistekirjoitus, viittomakieli, Bliss-kieli jne. Kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet, ks. 22.

05.09
Apuvälineet pidätyskyvyn harjoituteluun

Välineet virtsarakon ja/tai suolen kontrollin harjoittamiseksi.

05.12
Apuvälineet kognitiivisten taitojen harjoitteluun

Välineet jotka on suunniteltu lisäämään kykyjä, jotka ovat ajattelun ja loogisen toiminnan pohjana, esimerkiksi muisti, huomiokyky, keskittyminen, käsitteellinen ja sovellettu ajattelu. Kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet, ks. 22.

05.15
Apuvälineet perustaitojen harjoitusvälineet

Kohtaan sisältyvät esim. perustiedot aistimusten yhdistämiseksi.

05.18
Apuvälineet oppiaineiden harjoitteluun

Kohtaan sisältyvät esim. apuvälineet eri alueiden opiskeluun ja kyseisten alueiden osaamisen hankkimiseen. Apuvälineet ammatilliseen arviointiin ja ammatilliseen koulutukseen, ks. 28 27.

05.24
Apuvälineet taideaineiden harjoitteluun

Eri taiteenalojen kykyjen ja/tai työkalujen käytön kehittämisen harjoitusvälineet. Vapaa-ajan välineet ja leikkivälineet, ks. 30.

05.27
Apuvälineet sosiaalisten taitojen harjoitteluun

Välineet ulkopuolisen maailman kanssa toimimisen oppimiseen sekä henkilökohtaisen sosiaalisen sopeutumisen että muiden kanssa toimimisen kannalta.

05.30
Apuvälineet tiedonsyöttölaitteiden käytön sekä tavaroiden ja tuotteiden käsittelyn harjoitteluun

Fyysisten kykyjen testaus- ja arviointivälineet, ks. 04 24 18. Aistihavaintojen harjoitusvälineet, ks. 04 36. Liikkeen, voiman ja tasapainon harjoitusvälineet, ks. 04 48. Tietokoneiden tiedonsyöttölaitteet, ks. 22 36. Esineiden ja laitteiden käsittely- ja kuljetusvälineet, ks. 24.

05.33
Apuvälineet päivittäisten toimintojen harjoitteluun

Henkilökohtaisen hygienian ja suojan välineet, ks. 09.