Valdoma paieška - Pagalbinių technologijų produktai

Ieškoti pagal ISO produktų klasifikaciją (kodai, apibrėžti ISO 9999:2016 standarte). (Norėdami gauti rezultatų sąrašą, pasirinkite produktų skaičių; norėdami naršyti klasifikaciją, pasirinkite kodo aprašą)

ISO kodas
Aprašas
N. Produktų
05
PAGALBINIAI ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PRODUKTAI

Įtraukiami, pvz., prietaisai, skirti asmens fiziniams, protiniams ir socialiniams gebėjimams ugdyti. Prietaisai, kurių funkcija yra ne ugdymas, tačiau šiai funkcijai atlikti jie yra tinkami, turėtų būti įtraukti į klasę, kuri apima šią esminę funkciją. Profesinio vertinimo ir profesinio mokymo pagalbiniai produktai, žr. 28 27

05.03
Bendravimo terapijos ir bendravimo mokymo pagalbiniai produktai

Produktai, ugdantys bendravimo įgūdžius rašytine ir sakytine kalbos forma. Alternatyviosios ir palengvinančiosios komunikacijos pagalbiniai produktai, žr. 05 06. Gimtosios kalbos mokymo pagalbiniai produktai, žr. 05 18 03. Užsienio kalbos mokymo pagalbiniai produktai, žr. 05 18 06. Pagalbiniai produktai, įrašantys, atkuriantys ir rodantys garso ir vaizdo informaciją, žr. 22 18

05.06
Palengvinančiosios ir alternatyviosios komunikacijos mokymo pagalbiniai produktai

Pagalbiniai produktai, skirti alternatyviosioms komunikacijos technikoms ir žodynui mokyti, kad galima būtų bendrauti Įtraukiamos, pvz., Brailio raštas, ženklų kalba, Blisso kalba ir t.t. Komunikacijos ir informacijos pagalbiniai produktai, žr. 22

05.09
Sulaikymo funkcijos ugdymo pagalbiniai produktai

Priemonės, ugdančios pūslės ir (arba) žarnyno kontrolę

05.12
Pažinimo įgūdžių lavinimo pagalbiniai produktai

Pagalbiniai produktai, sukurti siekiant tobulinti loginio mąstymo ir samprotavimo gebėjimus, pvz., atmintis, dėmesys, susitelkimas, konceptualus ir taikomasis mąstymas Komunikacijos ir informacijos pagalbiniai produktai, žr. 22

05.15
Pagrindinių įgūdžių lavinimo pagalbiniai produktai

Įtraukiami, pvz., pagrindiniai juslinės integracijos įgūdžiai

05.18
Mokomųjų dalykų mokymo pagalbiniai produktai

Apima, pvz., pagalbinius produktus, padedančius mokytis ir įgauti kompetencijos įvairiose srityse. Profesinio įvertinimo ir mokymo pagalbiniai produktai, žr. 28 27

05.24
Menų mokymo pagalbiniai produktai

Pagalbiniai produktai, padedantys įgyti, ugdyti funkcinius gebėjimus ir (arba) priemones, kuriomis galima įvairių sričių meninė saviraiška Pagalbiniai poilsio produktai, žr. 30

05.27
Socialinių įgūdžių lavinimo pagalbiniai produktai

Priemonės ir medžiaga, padedanti išmokti, kaip bendrauti su išoriniu pasauliu: asmeninė socialinė integracija ir santykiai su kitais

05.30
Pagalbiniai produktai, skirti mokyti, kaip valdyti įvesties įtaisus ir naudoti produktus bei prekes

Fizinio testavimo ir įvertinimo priemonės, žr. 04 24 18 Pagalbiniai suvokimo ugdymo produktai, žr. 04 36 Judėjimo ,stiprumo ir pusiausvyros ugdymo įranga, žr. 04 48 Kompiuterių įvesties įtaisai, žr. 22 36 Mokymo naudotis objektais ir prietaisais pagalbiniai produktai, žr. 24

05.33
Kasdienės asmeninės veiklos mokymo pagalbiniai produktai

Kasdienių asmeninių užsiėmimų mokymo pagalbiniai produktai