Vadīta meklēšana - Tehniskie palīglīdzekļi

Meklēt pēc ISO produktu klasifikācijas grupas (standartā ISO 9999:2016 definētā koda). (Lai iegūtu rezultātu sarakstu, atlasiet produktu skaitu; lai pārlūkotu klasifikāciju, atlasiet koda apzīmējumu.)

ISO kods
Apraksts
Produktu nosaukumi
05
IZGLĪTĪBAS UN PRASMJU APGŪŠANAS PALĪGLĪDZEKĻI

Izstrādājumi, kas paredzēti apmācībām nolūkā uzlabot personas spēju un prasmi veikt fiziskas, garīgas un sociālas darbības ar mērķi veicināt tās iesaistīšanos attiecīgajā jomā (piemēram, saziņā, pašaprūpē, mobilitātē, mājas darbos, darbā, izglītībā un atpūtā). Tostarp, piemēram, palīglīdzekļi, ko izmanto izglītībā/mācībās. Tostarp, piemēram, izvērtēšanas, testēšanas un novērtēšanas materiāli. Ierīces, kuru pamatfunkcija nav apmācība, bet kuras var izmantot arī apmācībai, jāiekļauj to pamatfunkcijai atbilstošajā kategorijā. Palīglīdzekļi profesionālajai novērtēšanai un profesionālajai izglītībai, skat. >28 27

05.03
Palīglīdzekļi saziņas terapijai un saziņas prasmju treniņiem

Izstrādājumi saziņas prasmju uzlabošanai rakstu un runas valodās. Palīglīdzekļi alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas apgūšanai, skat. >05 06. Palīglīdzekļi dzimtās valodas apgūšanai, skat. >051803. Palīglīdzekļi svešvalodas apgūšanai, skat. >051806. Palīglīdzekļi, kas ieraksta, atskaņo un rāda audio un vizuālo informāciju, skat. >22 18

05.06
Palīglīdzekļi alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas apgūšanai

Palīglīdzekļi alternatīvās komunikācijas metožu un leksikas apgūšanai, lai būtu iespējams sazināties ar citiem cilvēkiem. Tostarp, piemēram, Braila raksts, zīmju valoda, Bliss simboli. Palīglīdzekļi komunikācijas un informācijas pārvaldībai, skat. >22

05.09
Palīglīdzekļi kontinences apmācībai

Ierīces, ko izmanto, lai apmācītu personu kontrolēt sava urīnpūšļa un zarnu iztukšošanos

05.12
Palīglīdzekļi kognitīvo prasmju treniņiem

Palīglīdzekļi, kas paredzēti, lai uzlabotu spējas, kas ir spriestspējas un loģiskās domāšanas pamatā, piemēram, atmiņu, uzmanību, koncentrāciju, konceptuālo un lietišķo domāšanu. Palīglīdzekļi komunikācijas un informācijas pārvaldībai, skat. >22

05.15
Palīglīdzekļi pamatprasmju apgūšanai

Palīglīdzekļi sensorās integrācijas apguvei, skat. >043609

05.18
Palīglīdzekļi apmācībai izglītojošos priekšmetos

Tostarp, piemēram, palīglīdzekļi, kas ļauj iegūt zināšanas un prasmes dažādās jomās. Palīglīdzekļi profesionālajai novērtēšanai un profesionālajai izglītībai, skat. >28 27

05.24
Palīglīdzekļi mākslas izglītībai

Izstrādājumi, kas palīdz apgūt un pielietot funkcionālās prasmes un instrumentus, kas ļauj mākslinieciski izpausties dažādās jomās. Palīglīdzekļi atpūtai un brīvā laika pavadīšanai, skat. >30

05.27
Palīglīdzekļi sociālo prasmju treniņiem

Ierīces un materiāli, kas ļauj personām iemācīties, kā mijiedarboties ar ārpasauli attiecībā uz paša sociālo integrāciju un saskarsmi ar citiem

05.30
Palīglīdzekļi, kas ļauj apgūt prasmes vadīt ievades iekārtas un darboties ar izstrādājumiem un precēm

Funkcionālās testēšanas un novērtēšanas materiāli, skat. >042418. Uztveres apmācības palīglīdzekļi, skat. >04 36 Aprīkojums kustību, spēka un līdzsvara treniņiem, skat. >04 48. Datoru ievadierīces, skat. >22 36. Palīglīdzekļi, kas ļauj vadīt, nest un pārvietot priekšmetus un ierīces un darboties ar tām, skat. >24

05.33
Palīglīdzekļi ikdienišķu sadzīves darbību apguvei

Palīglīdzekļi pašaprūpes veikšanai un līdzdalībai pašaprūpē, skat. >09