Vadīta meklēšana - Tehniskie palīglīdzekļi

Meklēt pēc ISO produktu klasifikācijas grupas (standartā ISO 9999:2016 definētā koda). (Lai iegūtu rezultātu sarakstu, atlasiet produktu skaitu; lai pārlūkotu klasifikāciju, atlasiet koda apzīmējumu.)

ISO kods
Apraksts
Produktu nosaukumi
22
PALĪGLĪDZEKĻI KOMUNIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAI

Izstrādājumi, ar kuriem tiek veicināta vai aizstāta personas spēja saņemt, nodot, izteikt un apstrādāt informāciju dažādos veidos, tostarp sazinoties ar valodas, zīmju un simbolu palīdzību, saņemot un raidot ziņojumus, piedaloties sarunās un izmantojot komunikācijas ierīces un metodes. Tostarp, piemēram, ierīces redzēšanai, dzirdēšanai, lasīšanai, rakstīšanai tālruņa lietošanai, signālu un trauksmes signālu sūtīšanai, informācijas tehnoloģijas. Palīglīdzekļi biroja vadībai, informācijas glabāšanai un pārvaldībai darba vietā, skat. >28 21

22.12
Palīglīdzekļi zīmēšanai un rakstīšanai

Ierīces, kas palīdz personai nodot tālāk informāciju, izmantojot ciparus, simbolus vai valodu. Smaguma aproces, skat. >044818. Mācību materiāli rakstītprasmes treniņam, 050309. Palīglīdzekļi zīmēšanas un gleznošanas prasmju apgūšanai, skat. >052406. Taktilās kartes, skat. >123915

22.12.03
Manuālas ierīces zīmēšanai un rakstīšanai ar plaukstu

Tostarp, piemēram, pildspalvas, zīmuļi, otas, cirkuļi, sliedes, lineāli. Pildspalvu turētāji, zīmuļu turētāji, otu turētāji, skat. >241806

22.12.06
Tāfeles, rasēšanas dēļi un zīmēšanas dēļi

Rasēšanas galdi un zīmēšanas galdi, skat. >180309. Palīglīdzekļi nostiprināšanai, skat. >24 27

22.12.09
Paraksta lodziņi, spiedogi un rakstīšanas rāmji

Ierīces, kas palīdz personai parakstīties vai ierakstīt burtus ar plaukstu pareizajā vietā, vai uzspiest parakstu, izmantojot spiedogu.

22.12.12
Aprīkojums rakstīšanai Braila rakstā ar plaukstu

Ierīces reljefu Braila raksta simbolu radīšanai uz papīra ar īpašu irbuli vai kociņu

22.12.15
Rakstāmmašīnas

Tostarp, piemēram, manuālās, elektriskās, runājošās un Braila raksta rakstāmmašīnas, rakstāmmašīnas ar atmiņas funkciju. Datori un termināļi, skat. >22 33

22.12.18
Specializēts papīrs/plastikāts rakstīšanai.

Materiāli cieto kopiju iegūšanai ar taktilajai atpazīšanai nepieciešamām īpašām atzīmēm

22.12.21
Pārnēsājamas ierīces pierakstu veikšanai Braila rakstā

Tostarp, piemēram, pārnēsājamas, manuāli vai elektroniski darbināmas ierīces bez displeja funkcijas.

22.12.24
Tekstapstrādes programmatūra

Programmatūra teksta, tostarp matemātisko un zinātnisko simbolu, rakstīšanai, sistematizēšanai un uzglabāšanai, piemēram, datorizdevniecības programmatūra, ar alternatīvu metodi vadāma tekstapstrādes programmatūra vai teksta procesoru piederumi. Tostarp, piemēram, programmatūra Braila raksta lietošanai, vārdu bankas, vārdu saraksti, pareizrakstības programmatūra. Biroja programmatūra un rūpnieciskā programmatūra, skat. >282112

22.12.27
Zīmēšanas un gleznošanas programmatūra

Programmatūra, kas ļauj zīmēt un gleznot ar datora palīdzību. Tostarp, piemēram, datorizētās projektēšanas (CAD) programmatūra, programmatūra attēlu izkrāsošanai. Datori un termināļi, skat. >22 33. Biroja programmatūra un rūpnieciskā programmatūra, skat. >282112