Toegankelijkheidsbeleid

De Eastin Web site is ontworpen met behulp van de de meest geavanceerde dynamische HTML technologie en volgens de meest recente standaarden en aanbevelingen rondom toegankelijkheid zoals gedefinieerd door het World Wide Web Consortium (W3C).

Alle pagina's van deze website zijn gemaakt conform de volgende W3C standaarden:

- XHTML 1.1
- CSS 3
- WCAG 2.0 niveau AA

Hierdoor worden de pagina's van de Eastin Web site correct en efficient weergegeven door bijna alle browsers die nu op de markt zijn: Firefox, Internet Explorer (versie 8 of hoger), Chrome, Safari en Opera. Ook is de Eastin Web site ontworpen om snel te kunnen browsen in elk netwerk of bandbreedte. De layout van de Web site is geoptimaliseerd voor displays met 1024 x 768 pixels of hoger (dit correspondeert met 99% van de displays, die momenteel op de markt zijn, volgens w3schools.com, “Browser Display Statistics”, Januari 2011); echter, door een uitgekiend ontwerp en het navolgen van de genoemde standaarden, is browsen op andere soorten desktops en mobiele apparaten (smartphones, tablets, pads etc.) ook goed mogelijk.


Opmerkingen over de WCAG 2.0 specificaties

“Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 bevat veel richtijnen om de webinhoud beter toegankelijk te maken. Door het volgen van deze richtlijnen wordt de inhoud toegankelijk gemaakt voor een grotere groep mensen met beperkingen, inclusief blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, cognitieve beperkingen, beperkingen in leerstoornissen, in bewegen, in spraak en taal, door fotosensitiviteit and door combinaties van genoemde beperkingen. Door het opvolgen van deze richtlijnen wordt uw Web inhoud beter bruikbaar voor egebruikers in eht algemeen.” (source: W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0”, December 2008).

Door het volgen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 specifications level AA, wordt de Eastin Web site geschikt voor het gebruik van schermuitleesapparatuur in het algemeen voor elke browser die gebruikt wordt door mensen met een visuele beperking.

Voornamelijk:

- alle lettertypen kunnen vergroot en verkleind worden zonder de layout en leesbaarheid van de inhoud te verminderen;

- de kleuren van de teksten en de daarbij behorenden achtergronden zijn ontworpen voor een hoge contrast ratio;

- waar mogelijk zijn tabellen voor het maken van paginadelingen vermeden. Tabellen zijn alleen gebruik om gegevens in tabelvorm weer te geven: in deze gevallen is het browsen mogelijk gemaakt door het gebruiken vangeschikte HTML labels, zoals samenvattingen, bijschrift teksten en kopjes;

- het gebruik van technieken gebaseerd op Javascript- en Flash- is zoveel mogelijk beperkt. Een alternatieve versie die soortgelijke functionaliteiten biedt is altijd beschikbaar en bruikbaar voor browsers die deze technieken niet ondersteunen.

Omdat de pagina's van de Eastin Web Site gebouwd zijn met dynamic HTML technieken die informatie en HTML opmaak van verschillende data bronnen combineren, kan het zijn dat in sommige gevallen sommige delen van de inhoud van sommige pagina's niet overeen komen met de hierboven genoemde standaarden.