Clausule vrijstelling van aansprakelijkheid - www.eastin.info.

Lees voordat u deze website gebruikt (verder genoemd, de "Website'), a.u.b. de algemene gebruikersvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag niet geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen, in licentie gegeven of gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van EASTIN.

Alle handelsmerken, logo's en andere merken op deze website zijn eigendom van EASTIN of van derden. De genoemde handelsmerken en logo's mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of op enigerlei wijze worden doorgestuurd zonder voorafgaande toestemming van EASTIN of de betreffende derde partij.

De informatie op de website, inclusief de databases, wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en kan door EASTIN worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.

EASTIN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico van de gebruikers. Er dient te worden opgemerkt dat de productinformatie op de website is gebaseerd op informatie van de producenten, leveranciers of distributeurs van de producten.

EASTIN wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op de website, ongeacht of deze schade wordt veroorzaakt door ondoelmatigheden in de informatie, fouten, computervirussen of dergelijke.

Gelieve EASTIN te informeren over eventuele fouten of tekortkomingen op info.nl@eastin.info. EASTIN zal eventuele fouten of tekortkomingen zo spoedig mogelijk onderzoeken en verhelpen.

Links naar andere websites geven niet aan dat EASTIN deze websites ondersteunt. EASTIN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de genoemde websites.