Begeleid zoeken - Hulpmiddelen

Zoeken met behulp van de ISO-productclassificatie (codes gedefiniƫerd volgens de ISO 9999:2016 standaard). (om een lijst met gevonden producten te krijgen, klik op het aantal hulpmiddelen; om door de classificatie te navigeren, klik op de omschrijving)

ISO Code
Beschrijving
aantal producten
05.06
Hulpmiddelen voor oefenen van alternatieve en ondersteunende communicatie

Hulpmiddelen voor oefenen van alternatieve communicatietechnieken en woordenschat voor het mogelijk maken van communicatie tussen personen. Inclusief braille, gebarentaal en Bliss-taal. Hulpmiddelen voor oefenen van cognitieve vaardigheden, zie 05 12. Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering, inclusief hulpmiddelen voor lezen, schrijven, telefoneren en alarmeren, zie 21.

05.09
Hulpmiddelen voor oefenen van continentie van urine en ontlasting

Apparatuur om een persoon te oefenen in blaas- en/of darm-controle.

05.12
Hulpmiddelen voor oefenen van cognitieve vaardigheden

Hulpmiddelen ontworpen om de mogelijkheden die ten grondslag liggen aan het redeneren en aan het logisch handelen, bijvoorbeeld geheugen, aandacht, concentratie, conceptueel en toegepast denken, te bevorderen. Therapeutische hulpmiddelen voor oefenen van perceptie, zie 04 36 (ruimtelijke begrippen, zie 04 36 06). Hulpmiddelen voor behandelen en oefenen van communicatie, zie 05 03.Hulpmiddelen voor oefenen van gebruik van alternatieve en ondersteunde communicatie, zie 05 06.Hulpmiddelen voor oefenen van bedienen van invoerapparatuur en omgaan met producten en goederen, zie 05 30. Hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering, inclusief: hulpmiddelen voor lezen, schrijven, telefoneren en alarmeren, zie 21.

05.15
Hulpmiddelen voor oefenen van elementaire vaardigheden

Inclusief activiteiten verbonden met elementaire kennis die is vereist om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen in onderwijs en in sommige activiteiten die nodig zijn om te kunnen deelnemen in de maatschappij. Inclusief vaardigheden voor zintuiglijke integratie. Hulpmiddelen voor stem- en spraakoefening, zie 05 03 03. Hulpmiddelen voor oefenen van eigen taal, zie 05 18 03. Hulpmiddelen voor oefenen van vreemde taal, zie 05 18 06.

05.27
Hulpmiddelen voor oefenen van sociale vaardigheden

Hulpmiddelen die helpen bij het leren omgaan met de buitenwereld, zowel in termen van sociale integratie als in relatie tot anderen.

05.30
Hulpmiddelen voor oefenen van bedienen van invoerapparatuur en omgaan met producten en goederen

Materialen voor testen en evalueren van fysieke toestand, zie 04 24 18. Therapeutische hulpmiddelen voor oefenen van perceptie, zie 04 36. Therapeutische hulpmiddelen voor oefenen van beweging, kracht en evenwicht, zie 04 48. Voor computers en electronische uitrusting, zie 24 10. Hulpmiddelen voor het omgaan met producten en goederen, zie 24.

05.33
Hulpmiddelen voor oefenen van algemene dagelijkse bezigheden (ADL)

Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en persoonlijke bescherming, zie 09.