Pylote

Pylote

  • Pomôcky na nácvik základných geometrických zručností (ISO 05.15.18)
  • Výrobca: Pascal Peter
  • Dátum zaradenia: 19.1.2010
  • Posledná aktualizácia: 5.9.2023
  • Databáza: Handicat (FR)

Odkazy na ďalsie detaily o produktoch:

Pozri, či sú dostupné iné informačné zdroje pre tento typ produktov: