Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
06
Ortoser og proteser

Ortoser er hjælpemidler, som anbringes udenpå kroppen, og som bruges til at tilpasse og understøtte strukturelle og funktionelle egenskaber ved muskler og skelet. Proteser er hjælpemidler, som anbringes udenpå kroppen, og som anvendes som erstatning for en helt eller delvist manglende legemsdel. Herunder hører fx kropsbetjente og ikke-kropsbetjente ortoser, proteser og ortopædisk fodtøj. Omfatter ikke endoproteser, som falder udenfor denne internationale standards anvendelsesområde.

06.03
Spinale og craniale ortosesystemer

Ortoser som er designet til at tilpasse de strukturelle og funktionelle egenskaber af rygsøjlens og kraniets neuromuskuloskeletale system. Ortosen kan være fremstillet efter mål for at opfylde individuelle funktionelle behov eller præfabrikeret for at opfylde særskilte funktionelle krav. Den præfabrikerede ortose kan være indstillelig med henblik på at kunne tilpasses til den individuelle bruger, eller klar til brug, dvs. uden mulighed for tilpasning til den enkelte bruger.

06.04
Abdominale ortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af maveregionen.

06.06
Armortoser

Ortoser, som er designet til at ændre de strukturelle og funktionelle egenskaber af armenes neuromuskuloskeletale systemer. Ortoserne kan være fremstillet efter mål eller præfabrikeret. Den præfabrikerede ortose kan være indstillelig eller klar til brug.

06.12
Benortoser

Ortoser, som er designet til at ændre de strukturelle og funktionelle egenskaber af benenes neuromuskuloskeletale systemer. Ortoserne kan være fremstillet efter mål eller præfabrikeret. Den præfabrikerede ortose kan være indstillelig eller klar til brug.

06.15
Funktionelle neuromuskulære stimulatorer og hybride ortoser

Hjælpemidler beregnet til at kompensere for et tab af motorisk funktion ved hjælp af elektrisk stimulation, formelt betegnet FES. Herunder hører fx funktionelle elektriske stimulatorer og hybride ortosesystemer, der anvendes i forbindelse med mekaniske ortoser i hybride ortosesystemer. Stimulatorer (som ikke anvendes som ortoser), se 04 27.

06.18
Armproteser

En samling af forenelige komponenter, som kan sammensættes til at udgøre en række forskellige armproteser. Herunder hører fx kosmetiske armproteser.

06.24
Benproteser

En samling af forenelige komponenter, som kan sammensættes til at udgøre en række forskellige benproteser. Herunder hører fx kosmetiske benproteser.

06.30
Proteser, andre end arm- og benproteser

Proteser, som anvendes til hel eller delvis kosmetisk og/eller funktionel erstatning for manglende kropsdele, som ikke tilhører ekstremiteterne.