Hvad er EASTIN

Nogle af de mest kendte informations udbydere på hjælpemiddelområdet i Europa har i fællesskab skabt det største informationssystem på hjælpemiddelområdet. Dette som en service til ældre og handicappede, deres pårørende og alle som arbejder inden for hjælpemiddelområdet.

EASTIN giver fra én og samme søgegrænseflade adgang til hjælpemiddel information fra et større antal nationale informationssystemer. I den dansk-sprogede version af EASTIN findes oplysningerne på dansk eller engelsk.

Hvis du ønsker at søge information om produkter anvendes "Søgninger - Hjælpemidler". Herunder kan du søge via klassifikationsgruppe, søgeord, produktnavn, producent navn eller registrerings dato eller en kombination af disse.

Ønsker du at søge information om hjælpemiddel leverandører eller producenter benyttes "Søgninger - virksomheder".

Hvis du søger supplerende information som fx "generelle vejledninger", "case studies" eller "ideer" skal du benytte "Søgninger - supplerende information". "Generelle vejledninger" indeholder råd og vejledning i forbindelse med valg og køb af forskellige hjæpemiddel typer. "FAQ" giver svar på ofte stillede spørgsmål. "Case studies" er eksempler på hvordan personer har anvendt hjælpemidler. "Ideer" giver eksempler på problemer og tilhørende løsninger og "Links" henviser til andre nyttige informationskilder.

Er du producent og ønsker du information om dit produkt i EASTIN kan du benytte formularen under "Søgninger - send produktinfo".

Har du et spørgsmål til en EASTIN-partner kan du benytte formularen under "Søgninger - kontakt".

Under "EASTIN foreningen" finder du en oversigt over foreningens partnere og partnernes kontaktinformation. Partnerne omfatter både partnere med nationale databaser tilkoblet EASTIN og nationale kontaktorganisationer, som ikke har en database, men som bidrager til EASTIN med vedligeholdelsen af EASTINs sproglag.

Hvad er ISO grupper

Den mest udbredte metode til klassificering af hjælpemidler er benyttelse af den internationale standard ISO 9999: "Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse – Klassifikation og terminologi".
Produktinformation og supplerende information i EASTIN er klassificeret i henhold til denne klassifikation hvilket betyder, at produkter og supplerende information altid er tildelt en klassifikationskode bestående af 4 eller 6 cifre, hvor 1. og 2. ciffer angiver ISO-klassifikationens hovedgruppe, 3. og 4. ciffer angiver gruppen, 5. og 6. ciffer angiver undergruppen. Hver enkelt hovedgruppe, gruppe og undergruppe har en titel og i de fleste tilfælde en beskrivende definition.