Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
06
Ortoser og proteser

Ortoser er hjælpemidler, som anbringes udenpå kroppen, og som bruges til at tilpasse og understøtte strukturelle og funktionelle egenskaber ved muskler og skelet. Proteser er hjælpemidler, som anbringes udenpå kroppen, og som anvendes som erstatning for en helt eller delvist manglende legemsdel. Herunder hører fx kropsbetjente og ikke-kropsbetjente ortoser, proteser og ortopædisk fodtøj. Omfatter ikke endoproteser, som falder udenfor denne internationale standards anvendelsesområde.

06.03
Spinale og craniale ortosesystemer

Ortoser som er designet til at tilpasse de strukturelle og funktionelle egenskaber af rygsøjlens og kraniets neuromuskuloskeletale system. Ortosen kan være fremstillet efter mål for at opfylde individuelle funktionelle behov eller præfabrikeret for at opfylde særskilte funktionelle krav. Den præfabrikerede ortose kan være indstillelig med henblik på at kunne tilpasses til den individuelle bruger, eller klar til brug, dvs. uden mulighed for tilpasning til den enkelte bruger.

06.03.03
Sakro-iliakale ortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af sakro-iliaka regionen.

06.03.06
Lumbo-sakrale ortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af den lumbale og sakro-iliakale region.

06.03.07
Thorakale ortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af den thorakale region.

06.03.08
Thorako-lumbale ortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af den thorakale og lumbale region.

06.03.09
Thorako-lumbo-sakrale ortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af den thorakale, lumbale og sakro-iliakale region.

06.03.12
Cervikale ortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af den cervikale region, inklusiv leddene mellem hoved og rygrad.

06.03.15
Cerviko-thorakale ortoser

Ortoser, som omfatter hele den cervikale og thorakale region, inklusiv det atlanto-occipitale led.

06.03.18
Cerviko-thorako-lumbo-sakrale ortoser

Ortoser, som omfatter hele den cervikale, thorakale, lumbale og sakro-iliakale region, inklusiv det atlanto-occipitale led.

06.03.21
Hovedortoser

Ortoser som omfatter kraniet.

06.03.27
Ledkomponenter til spinale ortoser

Ledkomponenter til ortoser, som fremmer eller kontrollerer bevægelse i rygsøjlens led. Herunder hører fx led til spinale ortoser.

06.03.30
Kontaktfladekomponenter til spinale og kraniale ortoser

Kontaktfladekomponenter til ortoser er i direkte kontakt med brugeren. De transmitterer de kræfter mellem ortosen og brugeren, som er resultatet af dens funktion og kan evt. også holde ortosen på plads. Herunder hører fx inderlinere, polstringer og stropper.

06.03.33
Strukturelle komponenter til spinale og kraniale ortoser

Strukturelle komponenter til ortoser forbinder ledkomponenten og kontaktfladekomponenten og bevarer ortosens position. Herunder hører stivere og inderlinere.

06.03.36
Afsluttende (kosmetiske) komponenter til spinale og kraniale ortoser

Kosmetiske komponenter, som giver form, farve og struktur til ortoser. Herunder hører fyldstof og beklædning.

06.03.39
Udstyr til ændring af underkæbens placering

Ortoser i munden, som tillader ændringer i underkæbens placering i forhold til overkæben. Herunder hører underkæbeskinner.