Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
22
Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Hjælpemidler, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

22.21
Hjælpemidler til nærkommunikation

Hjælpemidler til kommunikation mellem personer, som befinder sig samme sted. Herunder hører hjælpemidler, som primært anvendes til nærkommunikation, men som også har mulighed for at understøtte fjernkommunikation. Hjælpemidler til fjernkommunikation, se 22 24. Hjælpemidler til stemmedannelse, se 22 09.

22.21.03
Bogstav- og symbolsæt samt bogstav- og symboltavler

Herunder hører tavler med og samlinger af bogstaver, billeder, symboler og piktogrammer.

22.21.06
Kommunikationsforstærkere

Udstyr, til brug ved nedsat hørelse, som øger volumen på én eller flere personers stemmer. Fx anvendt under møder. Herunder hører fx udstyr til lydbalancering og lydfiltrering. Hørehjælpemidler, se 22 06. Stemmeforstærkere til personlig brug, se 22 09 06.

22.21.09
Samtaleapparater

Elektroniske apparater til nærkommunikation. Herunder hører bærbare og ikke-bærbare apparater til alternativ og supplerende kommunikation.

22.21.12
Software til nærkommunikation

Software til kommunikation mellem personer, som befinder sig samme sted. Software til tekstbehandling, se 22 12 24.

22.21.15
Hjælpemidler til talestrømmen

Hjælpemidler til at forbedre talestrømmen, fx ved at opfange tale i en mikrofon, forsinke lyden og genoptage talen.