Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
24
Hjælpemidler til at betjene, bære, flytte og håndtere genstande og udstyr

Hjælpemidler, der letter en persons udførelse af en opgave, der kræver bevægelse eller manipulation af et objekt. Hjælpemidler til transport af genstande på arbejdspladser, se 28 06. Hjælpemidler til at løfte og genplacere produkter på arbejdspladser, se 28 09.

24.09
Hjælpemidler til at betjene udstyr

Anordninger og udstyr til styring og kontrol af andre produkter. Manøvreringssystemer til kørestole, se 12 24 03. Dør-, vindues- og gardinåbnere/-lukkere, 18 21. Omgivelseskontrol, se 24 13 03.

24.09.03
Trykknapper

Mekaniske kontakter, som man trykker på for at igangsætte en mekanisme eller anordning. Kontakter (tænd/sluk eller andre funktioner), se 24 09 18.

24.09.06
Faste greb og håndtag

Anordninger monteret på et produkt, som anvendes til at åbne, lukke eller bevæge det ved at trykke eller trække.

24.09.09
Drejegreb og -håndtag

Hjælpemidler, som skal vrides eller drejes for at få effekt.