Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
24
Hjælpemidler til at betjene, bære, flytte og håndtere genstande og udstyr

Hjælpemidler, der letter en persons udførelse af en opgave, der kræver bevægelse eller manipulation af et objekt. Hjælpemidler til transport af genstande på arbejdspladser, se 28 06. Hjælpemidler til at løfte og genplacere produkter på arbejdspladser, se 28 09.

24.18
Hjælpemidler, som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunktion eller en kombination af disse

Armortoser, se 06 06. Hjælpemidler til at løfte og genplacere produkter på arbejdspladser, se 28 09. Hjælpemidler til at fiksere, række og gribe genstande på arbejdspladser, se 28 12.

24.18.03
Gribere

Hjælpemidler, som griber om en genstand og erstatter hændernes gribefunktion. Herunder hører fx pincetter. Produkter til hudbeskyttelse og hudrensning, se 09 21. Hjælpemidler til udvidet rækkeevne, se 24 21. Hjælpemidler til at bære og gribe arbejdsemner og værktøj, se 28 12 03.

24.18.06
Tilpasningsgreb (hjælpemidler anvendt på produktet)

Hjælpemidler, som sættes på et produkt for at muliggøre greb om produktet. Herunder hører fx pen-, blyant- eller penselholdere. Greb til ganghjælpemidler, se 12 07 12. Hjælpemidler til fastgøring og placering af arbejdsemner og værktøj, se 28 12 06.

24.18.09
Holdere, kropsbårne

Kropsbårne holdere, som kan holde eller bære en genstand.

24.18.12
Stativer

Fritstående anordninger, som holder en genstand i en stabil position. Stokkeholdere, se 12 07 27. Hjælpemidler til fastgøring og placering af arbejdsemner og værktøj, se 28 12 06.

24.18.15
Betjeningspinde

Hjælpemidler (pinde), som bruges til at betjene udstyr eller inputenheder til computere. Computerpegeredskaber, se 22 36 21.

24.18.18
Pegelamper

Hjælpemidler, som udsender en lysstråle til at fremhæve et visuelt medie. Omgivelseskontrol, se 24 13 03.

24.18.21
Tilbehør til papirhåndtering

Udstyr til at holde ruller eller stakke af papir eller til papirfremføring til andet udstyr.

24.18.24
Konceptholdere

Udstyr, som holder et manuskript i en passende position. Læseborde, skriveborde og pulte, se 18 03 06. Bogstøtter og -holdere, se 22 30 15. Hjælpemidler til placering af genstande, se 24 24. Hjælpemidler til fastgøring af produkter, se 24 27. Hjælpemidler til fastgøring og placering af arbejdsemner og værktøj, se 28 12 06.

24.18.27
Underarmsstøtter udformet til brug ved manuelle aktiviteter

Udstyr, som støtter underarmen i forbindelse med manuelle aktiviteter, fx ved brug af computer eller skrivemaskine. Armlæn, se 18 10 09.

24.18.30
Håndteringsrobotter

Eldrevne håndteringsrobotter, der styres af brugeren med fx et joystick, til at erstatte arm-, hånd- og fingerfunktioner, for at nå, gribe og flytte objekter i rummet. Hjælpemidler til at fiksere, række og gribe genstande på arbejdspladser, se 28 12. Maskiner og værktøj til brug på arbejdspladser, se 28 15.