Fortrolighedspolitik

This privacy policy is only intended to describe how we collect and use personal data through this web site (“ Web Site”). For any information on collection and processing of personal data carried out through other websites linked to this Web Site, we encourage you to visit the privacy policy available on such websites, if any.

BROWSING INFORMATION

Brugeren kan browse på Hjemmesiden og dens værktøjer uden først at registrere sig.

Informationssystemet og softwaren, som anvendes til Hjemmesiden, indsamler personlige data knyttet til brugen af Internet protokoller. Denne information indsamles ikke med henblik på at blive kombineret, og vil ikke blive kombineret, med information til personlig identifikation. På grund af dets egenskaber kan denne information dog føre til identifikation af brugeren, hvis informationen anvendes eller kombineres med information, som er tilgængelig for tredjepart. Information kan indeholde følgende: IP adresser, domænenavne anvendt af brugerne når de forbindes til Hjemmesiden, URI (Uniform Resource Identifier) af forespørgsler, tidspunktet for sådanne forespørgsler, hvorledes brugerne fremsender deres forespørgsler, størrelsen på filerne de får retur, koden knyttet til den status svaret måtte have fra serveren (fx fejl, gennemført, osv.) og øvrige parametre relateret til operativsystemet og det anvendte IT miljø. Sådan information vil udelukkende blive bearbejdet for at opnå anomym statistik på anvendelsen af Hjemmesiden og for at konstatere at den fungerer korrekt. Informationen vil blive slettet hurtigt og ikke senere end 30 dage efter bearbejdningen. I tilfælde af behov for at kunne konstatere ulovlige forhold i forbindelse med IT kriminalitet begået mod Hjemmesiden og efter lovlig anmodning fra rette myndighed kan vi dog med dette formål tilbageholde sådan information i en længere peroide.

COOKIES

Denne Hjemmeside anvender ikke cookies, hverken midlertidig eller permanent, undtagen Google Analytics for at kunne analysere informationen om brugen af Hjemmesiden som ovenfor anført - på en måde, som ikke tillader identifikation af brugeren - udelukkende med henblik på statistik af opsamlet information. Brugen af denne type cookies kræver ikke brugerens accept, men brugeren kan når som helst deaktivere en sådan cookie indstilling jvf. mulighederne i browseren.


IDENTIFIKATIONSDATA

I nogle tilfælde oplyser brugerne evt. frivilligt information til personlig identifikation (fx navn, kontaktoplysninger inkl. e-mail adresse), fx når de fremsender forespørgsol om information. Fremsending af sådan information er nødvendig for at gøre det muligt for os, eller vore kontakter, at fremsende den efterspurgte information.

De personlige data bliver behandlet, af vores personale, som er behørigt identificeret og autoriseret til at håndtere personlige oplysninger, udelukkende med henblik på at håndtere brugerens forespørgsel, videresende forespørgslen til kontaktpersoner i det land, som forespørgslen refererer til, og for at kunne foretage behørig opfølgning.

En kontaktperson i det land, som forespørgslen refererer til, vil kontakte brugeren direkte med henblik på opfølgning. En liste over disse kontaktpersoner kan findes under "EASTIN partnere" på denne hjemmeside.

Disse personlige data vil blive slettet kort tid efter afslutningen på behandlingen af forespørgslen. Vores host, Fondazione Don Gnocchi ONLUS, vil som central enhed opbevare informationen på vore vegne på deres lokalitet i Milano, Via Capecelatro 66, Italy. Personlig data vil kunne videregives til kompetente myndigheder på legal efterspørgsel, i forbindelse med retsforfølgning af kriminalitet eller enhver anden retslig sag.

VEDRØRENDE RETTIGHEDER TIL DATA

Vedrørende behandling af personlige data kan brugeren til enhver tid anmode om retten til at få bekræftet eksistensen af disse data i vores database, kilden til disse data, at få dem berigtiget eller om muligt anonymiseret, eller med rimelig grund få dem slettet. For at benytte sig af disse rettigheder og for at få yderligere information om hvordan vi behandler brugerens personlige data venligst kontakt EASTIN administrator på følgende adresse:

Centre for Innovation and Technology Transfer (CITT)
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
via Capecelatro 66, 20148 Milano, Italy
Phone +39 0240308305 or +39 0240308292 or +39 0240308283
Fax: +39 02 4048919
e-mail: portale@siva.it.

LEDELSE

EASTIN Foreningen (European Assistive Technology Information Network), som har til huse i Milano, Piazzale Rodolfo Morandi 6, Italy fører tilsyn med de personlige data.