Guided søgning - Artikler

Søgning via ISO klassifikation (koder i henhold til ISO 9999:2007). (Vælg "søge" linket for at se listen over valgte produkter; vælg kode beskrivelsen for at søge igennem klassifikationen)

ISO Kode
Beskrivelse
22
Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Hjælpemidler, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

22.24
Hjælpemidler til fjernkommunikation

Hjælpemidler til telefoni og elektronisk netværkskommunikation. Herunder hører hjælpemidler, som primært anvendes til fjernkommunikation, men som også har mulighed for at understøtte nærkommunikation. Hjælpemidler til nærkommunikation, se 22 21.

22.24.03
Fastnettelefoner

Herunder hører både stationære og trådløse telefoner, videotelefoner, telex- og telefaxmaskiner samt telefoner med indbyggede varslingssystemer. Hørehjælpemidler, se 22 06.

22.24.06
Mobiltelefoner

Herunder hører også biltelefoner, bærbare telefoner med en afgrænset rækkevidde, håndfri modeller og modeller med indbygget kamera.

22.24.09
Enheder og software til real-time tekst kommunikation

Herunder hører mobile telefoner med tekstinput/-output, enheder og software til real-time tekst konvertering, telefoner med punktskriftsinput/-output.

22.24.15
Telefonsvarere

Apparater til modtagelse og lagring af telefonbeskeder.

22.24.18
Telefonomstillingsborde

Kontaktpaneler til at styre et telefonsystem.

22.24.21
Telefontilbehør

Herunder hører sammenkoblingsenheder og signaltransformere til indgående beskeder, tastaturer til mobiltelefoner, nummervisere, klartone-, optagetone- og ringetoneindikatorer, hjælpemidler til at taste telefonnumre, telefonrørsholdere og telefonforstærkere/-højttalere. Hørehjælpemidler, se 22 06. Hjælpemidler som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunktion eller en kombination af disse, se 24 18. Hjælpemidler til fastgøring af produkter, se 24 27.

22.24.24
Software til telekommunikation og telematik

Software, der gør det muligt at anvende computere til mundtlig og visuel kommunikation via computernetværk. Herunder hører software til IP-telefoni og VoIP-telefoni. Software til nærkommunikation, se 22 21 12.

22.24.27
Samtaleanlæg

Selvstændige elektroniske kommunikationssystemer, som gør det muligt for to eller flere personer, der opholder sig forskellige steder at have begrænset eller privat samtale. Varslingshjælpemidler og alarmer, se 22 27.

22.24.30
Dørtelefoner

Herunder hører porttelefoner med døråbnerfunktion og porttelefonforstærkere. Varslingshjælpemidler og alarmer, se 22 27.